Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Ринок фінансових послуг"
Опис: Навчальна дисципліна «Ринок фінансових послуг» є нормативною для підготовки магістрів зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування і має теоретико – прикладний характер.Загальна кількість годин - 120, кредитів 4.
Цілі: Мета вивчення дисципліни – формування системи знань з теоретичних і практичних аспектів управління фінансовими послугами за допомогою фінансових посередників та аналізу ринку фінансових послуг.
Завдання навчальної дисципліни полягає у вивченні потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами; основних напрямків державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, що виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад окремих видів послуг.
Оцінювання: Об'єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю.
Оцінюється кожний блок завдань.
Теми: Тема 1 Ринок фінансових послуг та його роль в економіці
Тема 2 Суб’єкти та об’єкти ринку фінансових послуг, їх класифікація та характеристика
Тема 3 Інституційна та сегментарна структура ринку фінансових послуг
Тема 4 Поняття і класифікація фінансового посередництва
Тема 5 Фінансові послуги на грошовому ринку
Тема 6 Фінансові послуги на валютному ринку
Тема 7 Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу
Тема 8 Фінансові послуги на ринку цінних паперів
Тема 9 Фінансові послуги з перейняття ризику
Тема 10 Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг
Інша інформація: Ви повинні переглянути всі блоки
Ви повинні виконати всі тести
Метод навчання: Дистанційно
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Іванюта
Розділ: 21, Тести: 10, Проекти: 3
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися