Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Облік у зарубіжних країнах"
Опис: Дисципліна призначеня для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування"
Цілі: опанування методології бухгалтерського обліку, притаманній зарубіжній
практиці, а також формування у студентів сучасного економічного мислення,
глибокого комплексного розуміння проблем щодо гармонізації обліку в
різних країнах світу та оволодіння навичками їх практичного розв’язання.
Оцінювання: Проміжний контроль у вигляді тестування
Залік
Мова: Українська
Викладачі: Людмила Кирильєва
Розділ: 59, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися