Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління проектами"
Опис: Дисципліна Управління проектами є нормативною, кількістю кредитів - 4, загальним часом - 120 годин, з них аудиторних - 40 годин, викладається на першому курсі у другому семестрі магістрам спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент»
Цілі: Надання студентам ґрунтовних знань щодо методології підготовки й реалізації, способів та засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними
Оцінювання: Поточний контроль – опитування, тестування, контрольні роботи на практичних семінарських заняттях; модульна контрольна робота. Підсумковий контроль за дисципліною: для спеціальності 051 - іспит, для спеціальності 073 - залік.
Метод навчання: Зміст дисципліни розкривається через систему специфічних методів і інструментів проектного менеджменту, зокрема через методи сітьового планування, процесний підхід до організації робіт у проекті, методи контролю та оцінки проектів
Мова: Українська
Викладачі: Олена Михайлівна Филипенко
Розділ: 24, Тести: 9, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися