Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фахова мова та ділова комунікація"
Опис: Дисципліна призначена для студентів спеціальностей 073 "Менеджмент", 241 "Готельно-ресторанна справа", 051 "Економіка"
Цілі: 1) формування комунікативної компетентності студентів; 2) набуття комунікативного досвіду для формування професійної майстерності та конкурентоспроможності сучасного фахівця; 3) вироблення навичок оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.
Оцінювання: залік
Теми: 1. Державна мова ‒ мова професійного спілкування.
2. Основи культури фахової української мови.
3. Стилі сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні.
4. Лексичні процеси в мовленні сучасного фахівця.
5. Сучасні проблеми термінології та термінографії.
6. Спілкування як інструмент професійної діяльності.
7. Риторика і мистецтво презентації.
8. Культура усного фахового спілкування.
9. Форми колективного обговорення професійних проблем.
10. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.
11. Документація з кадрово-контактних питань.
12. Довідково-інформаційні документи.
13. Етикет службового листування.
14. Українська термінологія в професійному спілкуванні.
15. Науковий стиль і його засоби в професійному спілкуванні.
16. Проблеми перекладу та редагування наукових текстів.
Ресурси: Законодавча база, рекомендована література, словники, інформаційні ресурси
Метод навчання: лекція, бесіда, показ, демонстрація, самостійна робота, усний і письмовий контроль, фронтальний, диференційований, поточний і підсумковий
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Андріївна Кобилко, Олексій Варипаєв
Розділ: 11, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися