Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Основи курортології і рекреації"
Опис: дисципліна призначена для студентів 1 курсу спеціальності 241 "Готельно - ресторанна справа"
Цілі: формування теоретичних вмінь та навичок використання природно-кліматичних і санаторно-рекреаційних ресурсів курортів, організація санаторно-курортного лікування.
Оцінювання: Поточний контроль - це оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення лекцій та семінарських занять.
Семестровий (підсумковий) контроль - це екзамен в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни.
Мова: Українська
Викладачі: Ксенія Володимирівна Калєнік
Розділ: 4, Проекти: 23
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися