Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство"
Опис: Дисципліна є нормативною, кількість кредитів - 5,5, загальний час - 198 годин, з них аудиторних - 88 годин, вивчається на другому та третьому курсі, в четвертому та пятому семестрі, складається з чотирьох модулів, вид контролю - залік та екзамен
Цілі: Створення загальної інженерної підготовки, надання майбутньому інженерові комплексу знань з природи і властивостей матеріалів, їх обробки та поведінки в процесі виготовлення та експлуатації конструкцій, машин та апаратів, що безпосередньо зв’язано із забезпеченням високої ефективності і раціональності виробництва, що є підґрунтям у всіх фахових інженерних дисциплінах
Оцінювання: Оцінювання здійснюють за 100-бальною системою шкали ЕСТS і згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів перкладається в 5-бальну систему
Теми: Курс "технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство" складається з 18 тем.
- Тема 1. Металеві сплави.
- Тема 2. Деформація та механічні властивості.
- Тема 3. Корозія металів.
- Тема 4. Основи термообробки.
- Тема 5. Вуглецеві та леговані сталі.
- Тема 6. Кольорові метали та сплави.
- Тема 7. Спеціальні метали та сплави.
- Тема 8. Неметалеві матеріали.
- Тема 9. Провідникові матеріали.
- Тема 10. Діелектрики.
- Тема 11. Покриття в харчовому машинобудуванні.
- Тема 12. Пакувальні матеріали.
- Тема 13. Ливарне виробництво.
- Тема 14. Обробка металів тиском.
- Тема 15. Зварювання та пайка.
- Тема 16. Обробка металів різанням.
- Тема 17. Переробка пластичних мас.
Ресурси:
Інформаційні ресурси дисципліни:

1. Материаловедение: термическая обработка сплавов, выполнение курсовых, контрольных работ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: supermetalloved.narod.ru
2. Литература по материаловедению [Електронний ресурс]. – Режим доступу: load…po_materialovedeniju
3. Boorkmark Sync and Search [Електронний ресурс]. – Режим доступу: topic / материаловедение
Інша інформація: Викладач - к..н., доц. Лебединець І.В.
Метод навчання: Метод вивчення дисципліни: "від простого до складного", "від окремого до загального", "від теоретичних висновків до практичного втілення". Для iнтенсифiкацiї та активізації використовуються ПЕОМ для практичних та лабораторних робіт, схеми та плакати а також слайд-лекції.
Мова: Українська
Викладачі: Ігор Лебединець
Розділ: 50, Тести: 1, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися