Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Глобальна економіка"
Опис: Нормативна дисципліна циклу професійної і практичної підготовки. Спеціальність "Міжнародна економіка"
Цілі: Формування розуміння студентами умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки, засвоєнні знань щодо теоретичних положень та практичних засад розвитку глобальної економічної системи.
Оцінювання: Поточний та підсумковий контроль - екзамен.
Теми: Змістовий модуль 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГЛОБАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. містить 5 тем
Змістовий модуль 2 СУЧАСНІ ПАРАМЕТРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. містить 5 тем
Ресурси: 1. Глобальна економіка : курс лекцій /Т.В. Андросова, О.В. Кот, В.О. Козуб. – Електрон. дані. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 233 с.
2. Глобальна економіка: навчальний посібник / О.В. Кот, О.А. Круглова, Л.Л. Носач, Л.О. Чернишова, К.Ю. Величко, О.І. Печенка. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2019. – 141 с.
Метод навчання: Метод схематичного подання навчального матеріалу. Метод «круглого столу». Аналіз конкретної ситуації (Метод аналізу).
Мова: Українська
Викладачі: Ірина Іванівна Помінова, Наталія Григорівна Ушакова
Розділ: 12, Тести: 10
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися