Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Комплексний тренінг з Міжнародної економіки"
Опис: Тренінг з міжнародної економіки відповідає рівню кваліфікаційної підготовки – бакалавр з міжнародної економіки; для здобувачів денної форми навчання є необхідною частиною навчального процесу, яка дозволяє перевірити і узагальнити теоретичні знання, застосовувати їх у процесі аналізу міжнародних економічних відносин окремої країни та визначення її місця в світогосподарських зв’язках.
Цілі: Метою тренінгу з міжнародної економіки є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями в отриманні майбутньої професії, формування в них на базі одержаних в університеті теоретичних знань професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових, виробничих умовах, виховання потреби самостійно і систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати в практичній діяльності.
Оцінювання: Тренінг є самостійною аналітико-практичною роботою здобувача вищої освіти, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.Загальне оцінювання індивідуальних результатів відбувається за системою ХДУХТ, національною системою та в рамках оцінювання за шкалою ESTS.
Теми: У відповідності до мети проведення тренінгу з міжнародної економіки поставлено наступні основні завдання:
 закріплення теоретичних знань, їх реалізація на практиці;
 отримання навичок роботи із статистичною документацією;
 вироблення навичок систематизації і обробки економічної інформації;
 придбання навичок виконання економічних розрахунків;
 придбання вмінь робити обґрунтовані висновки на основі економічної інформації.
Ресурси: Законодавча база, основна та додаткова література з дисципліни "Міжнародна економіка", переодичні вітчизняні та зарубіжні видання, статистичні щорічники та Інтернет-джерела
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Андріївна Кулініч, Лілія Миколаївна Зарецька
Розділ: 2, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик