Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Менеджмент"
Опис: Дати студентам цілісну і логічно послідовну систему знань про суть управління виробництвом, людськими ресурсами підприємств і організацій, розкрити основи теорії, методології та практики менеджменту в умовах функціювання нових організаційно-правових форм господарювання
Цілі: Цілі курсу: вивчення сутності та особливостей процесу управління організацією; аналіз сучасних теорій мотивації управління персоналом, лідерства, прийняття рішень; вивчення методів управління виробництвом; набуття практичних навичок з побудови організацій за ситуаційним та системним підходами, ділового адміністрування; вивчення технології прийняття раціональних управлінських рішень на основі активізації людського фактору у виробництві та надання послуг; розгляд операційних систем менеджменту організацій; вивчення стратегічних концепцій менеджменту за умов ринкової економіки.
Оцінювання: Основними формами вивчення дисципліни і проведення поточного та проміжного контролю є: лекції, семінарські і практичні заняття, науково-дослідна робота з аналізу виробничих ситуацій, тестування, ділові та дидактичні ігри, складання й рішення тематичних завдань, наукові семінари, олімпіади, реферативні читання, навчальні конкурси тощо. Підсумковий контроль - екзамен.
Мова: Українська
Викладачі: Любов Іванівна Безгінова, Ольга Чатченко, Світлана Сергіївна Ткачова, Ольга Ткаченко
Розділ: 21, Тести: 1, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик