Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління інженерними проектами"
Опис: Галузь знань- Механічна інженерія; спеціальність - 133 Галузеве машинобудування; освітній рівень - другий (магістерський)

Цілі: Надання знань про методи визначення, порівняння, обґрунтування ефективності інженерних проектів і набуття практичних навичок оцінювання доцільності їх реалізаці
Оцінювання: Виконання завдань за темою - 10 балів за виконання завдань за кожною темою; виконання індивідуального завдання - 10 балів; підсумковий тест - 40 балів. Максимальна кількість балів - 100 балів
Теми: Тема 1. Інженерний проект як об’єкт управління. Тема 2. Обрунтування доцільності інженерного проекту. Тема 3. Ефекти інженерних проектів. Тема 4. Ефективність як критерій управління інженерними проектами. Тема 5. Формування управлінських рішень за результатами оцінки інженерних проектів
Метод навчання: У режимі off-line – проблемні лекції, робота в малих групах, кейс-метод, презентації; у режимі on-line : лекції, практичні заняття з використанням ZOOM, Slack, GoToMeeting, WebEx.
Мова: Українська
Викладачі: Oлена Анатоліївна Круглова
Розділ: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик