Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Товарознавство непродовольчих товарів (Декоративно-прикладні)"
Опис: Дисципліна викладається для студентів освітнього рівня бакалавр спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
Цілі: Метою навчальної дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів (Розділ «Декоративно-прикладні товари»)» є науково-практичне та методологічне забезпечення підготовки фахівця до товарознавчої діяльності з непродовольчими товарами даного розділу в умовах ринку; формування у студентів системи спеціальних теоретичних та практичних знань щодо створення та збереження споживних властивостей непродовольчих товарів протягом її життєвого циклу; асортименту та навичок оцінки споживних властивостей непродовольчих товарів даного розділу для професійної діяльності у сфері сучасної промисловості, торгівлі та комерційної структури ринкової економіки.
Оцінювання: а) оцінювання на кожному практичному занятті впродовж семестру;
б) оцінювання індивідуального завдання;
в) оцінювання при складанні іспиту.
Теми: Навчальна дисципліна «Товарознавство непродовольчих товарів (Розділ «Декоративно-прикладні товари»)» складається з двох розділів, які містять вісім тем.
Розділ І складається з чотирьох тем:
Тема 1.1. Загальні положення товарознавства декоративно-прикладних товарів
Тема 1.2. Керамічні декоративно-прикладні товари
Тема 1.3. Різьблені декоративно-прикладні товари
Тема 1.4. Розписні декоративно-прикладні товари
Розділ ІІ складається з чотирьох тем:
Тема 2.1. Декоративно-прикладні товари з металу
Тема 2.2. Вишиті декоративно-прикладні товари
Тема 2.3. Плетені декоративно-прикладні товари
Тема 2.4. Квітково-декоративне аранжування
Метод навчання: Навчання у комплексі з рейтинговою оцінкою знань:
а) лекції;
б) практичні заняття;
в) індивідуальні консультації;
г) самостійна робота студента.
Мова: Українська
Викладачі: Світлана Сорокіна
Розділ: 24, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик