Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Міжнародні фінанси"
Опис: Навчальна дисципліна «Міжнародні фінанси» є вибірковою для підготовки бакалаврів у галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» й розрахована на 4 кредити.
Цілі: Метою курсу є формування системи знань у галузі міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічних рівнях.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: сутність міжнародних фінансів як підсистеми міжнародної економіки, класифікацію валютних операцій, механізми функціонування валютних ринків, особливості оподаткування в системі міжнародних відносин та здійснення міжнародних розрахунків;
вміти: самостійно приймати грунтовні рішення в галузі міжнародного фінансового ринку, валютних операцій, оподаткування, міжнародних розрахунків, міжнародних інвестицій, складання платіжних і розрахункових балансів.
Оцінювання: Семестровий (підсумковий) контроль – залік за результатами вивчення всього обсягу навчального матеріалу дисципліни, визначеного робочою програмою.
Теми: Тема 1. Система міжнародних фінансів
Тема 2. Еволюція світової валютної системи
Тема 3. Світовий фінансовий ринок та його структура
Тема 4. Особливості функціонування Євроринку
Тема 5. Валютні ринки та валютні операції
Тема 6. Міжнародний кредитний ринок та технології кредитування
Тема 7. Ринок міжнародних інвестицій
Тема 8. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс
Тема 9. Оподаткування в системі міжнародних відносин.
Тема 10. Фінанси транснаціональних корпорацій (ТНК)
Тема 11. Заборгованість у системі міжнародних фінансів
Тема 12. Україна світовому фінансовому ринку
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Іванюта
Розділ: 4, Тести: 2
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик