Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "СК Хмарні технології"
Опис: Одним з основних трендів розвитку IT-технологій стали хмарні сервіси. Хмарні технології надали можливість безлічі фізичних серверів бути єдиним обчислювальним середовищем. На вивчення теоретичних основ і можливостей практичного застосування хмарних технологій для реалізації фахових цілей і спрямовано викладання даного спецкурсу.
Цілі: Метою викладання дисципліни "Хмарні технології" є підготовка студентів до найкращого використання сучасних хмарних сервісів у навчанні та подальшій фаховій роботі.
Оцінювання: Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні заняття і виконання індивідуальної роботи. Оцінювання здійснюється за бальною шкалою наприкінці вивчення курсу під час заліку у формі тестування.
Теми: 1. Принципи побудови систем з використанням хмарних технологій. 2. Різновиди та архітектура хмар. 3. Моделі надання послуг за допомогою обчислювальних хмар.
Ресурси: Слайд-лекції, Інтернет-ресурси до кожної теми.
Метод навчання: On-line навчання.
Мова: Українська
Викладачі: Віта Віталіївна Чаговець
Розділ: 3, Тести: 1, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик