Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Апарати холодильних установок"
Опис: Предметом вивчення навчальної дисципліни є апарати холодильних установок об’єктів галузей промисловості, де застосовується штучний холод, для проведення різноманітних технологічних операцій та сучасні методи розрахунків та проектування апаратів холодильних установок об’єктів холодильного господарства де застосовуються помірно низькі температури.
Цілі: формування у студентів сукупності знань та навичок стосовно будови, розрахунку, особливостей підбору та експлуатації апаратів холодильних установок харчових,переробних підприємств, готельно-ресторанного бізнесу, торговельної індустрії та інших галузей промисловості, де застосовуються помірно низькі температури.
Оцінювання: Оцінка знань та умінь з дисципліни здійснюється за даними поточного та підсумкового контролю. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності включає контроль теоретичної та практичної підготовки під час проведення навчальних занять. Підсумковий контроль проводиться у формі письмового іспиту.
Теми: Програма навчальної дисципліни складається з двох розділів:
1. Теплообмінні апарати холодильних установок.
2. Допоміжні апарати та арматура холодильних установок.
Метод навчання: При викладанні дисципліни «Апарати холодильних установок» використовуються методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, лекційні заняття проводяться з використанням візуального супроводження з застосуванням мультимедійної техніки.
Практичні та лабораторні заняття з дисципліни проводяться за методикою «Метод конкретних ситуацій» з використанням метода «Робота в команді» – спільна діяльність студентів у групі під керівництвом лідера, що спрямована на вирішення загального поставленого завдання.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Володимирівна Петренко
Розділ: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик