Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Гігієна і санітарія"
Опис: дисципліна є нормативною, з кількістю кредитів – 4, загальним часом – 120 годин, з них аудиторних – 56 годин; вивчається на третьому курсі, у шостому семестрі; складається з одного модулю; вид контролю – залік.
Цілі: Формування у студентів уявлення про необхідність контролю за якістю та безпечністю харчових продуктів з моменту надходження на підприємство і до реалізації їх споживачеві у вигляді готових виробів, а також вміння організації санітарного режиму на підприємстві, який забезпечив би виробництво доброякісної і нешкідливою продукції
Оцінювання: знання матеріалу оцінюється за національною шкалою та згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS
Теми: курс «Гігієна і санітарія» складається з десяти тем.
– Тема 1. Санітарія та гігієна і її завдання в системі підприємств ресторанного господарства. Державний санітарний нагляд, його форми та органи.
– Тема 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення та об’ємно-планувальних рішень приміщень підприємств ресторанного господарства;
– Тема 3. Санітарно-гігієнічні вимоги до навколишнього середовища та систем забезпечення підприємства.
– Тема 4. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання підприємств та особистої гігієни персоналу.
– Тема 5. Санітарно-гігієнічна оцінка миючих та дезінфікуючих засобів.
– Тема 6. Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного обладнання, інвентарю, посуду, тари та пакувальних матеріалів.
– Тема 7. Санітарно-гігієнічні вимоги до кулінарної обробки харчових продуктів.
– Тема 8. Санітарно-гігієнічні вимоги до транспортування, приймання, зберігання і реалізації харчових продуктів.
– Тема 9. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації дитячого, лікувального та лікувально-профілактичного харчування.
– Тема 10. Основи профілактики харчових захворювань мікробного та немікробного походження у системі підприємств ресторанного господарства.
Інша інформація: до вивчення курсу є глосарій з відповідними термінами та визначеннями
Метод навчання: під час викладання дисципліни для активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких як проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, дистанційне навчання в інформаційно-освітньому середовище efront.
Мова: Українська
Викладачі: Богдана Олександрівна Старостенко
Розділ: 52, Тести: 3
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик