Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "СК Органічні речовини сировини та харчової продукції"
Опис: СК забезпечує формування системного уявлення про залежність між будовою, складом та фізичними і хімічними властивостями основних органічних речовин сировини та харчової продукції, закономірності їх перетворень під впливом різних чинників, ознайомлення з сучасними методами їх дослідження та ідентифікації
Цілі: У результаті вивчення СК студент повинен знати: поширення в сировині та харчових продуктах, методи одержання з природних об’єктів, будову, фізичні і хімічні властивості, галузі застосування основних органічних речовин – вуглеводів, білків, ліпідів, вітамінів; найважливіші хімічні перетворення основних органічних речовин сировини та харчових продуктів (вуглеводів, білків, ліпідів, вітамінів) в умовах їх зберігання за звичайних умов і за умов нагрівання, а також упродовж технологічної обробки під впливом різних чинників (температури, реакція середовища, присутності електролітів тощо); стандартизовані методи визначення вуглеводів, білків, ліпідів, вітамінів;
уміти: прогнозувати можливість і напрям перебігу хімічних процесів у харчових системах за конкретних умов; орієнтуватися щодо вибору методик із визначення основних органічних речовин сировини та харчової продукції.
Оцінювання: Підсумковий контроль у формі заліку відповідає оцінці «зараховано» (від 100 до 60 балів)
Теми: Тема 1. Моно- та гетерофункціональні карбонові кислоти ряду харчових кислот і їх хімічні перетворення. Тема 2. Вуглеводи, їх хімічні перетворення та методи ідентифікації. Хімізм реакцій карамелізації та меланоїдиноутворення. Тема 3. Білки, їх хімічні перетворення та методи ідентифікації. Тема 4. Жири, їх хімічні перетворення та методи ідентифікації. Хімічні перетворення і механізми, що становлять основу хімізму псування жирів. Тема 5. Складні і циклічні ліпіди, їх хімічні перетворення та методи ідентифікації. Тема 6. Органічні речовини гетероциклічного ряду, що є основою вітамінів і пігментів, їх хімічні перетворення та методи ідентифікації.
Метод навчання: Проблемно-пошуковий
Мова: Українська
Викладачі: Наталя Віталіївна Мурликіна
Розділ: 3
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик