Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Методи контролю продукції харчових виробництв"
Опис: Галузь знань: 18 «Виробництво та технології».
Спеціальність: 181 «Харчові технології».
Освітньо-професійна програма «Технології харчових продуктів тваринного походження».
Освітній рівень: бакалавр.
Кількість кредитів для денної форми навчання – 4.
Загальна кількість годин – 120.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3,5; самостійної роботи студента – 3,5.
Цілі: Метою дисципліни є оволодіння студентами теоретичних знань та набуття навичок з контролю продукції харчових виробництв під час майбутньої професійної діяльності.
Оцінювання: Вид контролю - іспит
Теми: Дисципліна містить 3 розділи та 15 тем
Ресурси: Методи контролю якості харчової продукції: навчальний посібник / О. І. Черевко, Л. М. Крайнюк, Л. О. Касілова та ін.; ХДУХТ, СНАУ. - Суми : Університетська книга, 2012. – 512 с.
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Желєва
Розділ: 19
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик