Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "СК Новітні технології в торгівлі"
Опис: Формування у здобувачів вищої освіти сучасного наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань про організацію і технологію торгових процесів і їх вплив на ефективність комерційної діяльності суб’єктів ринкових відносин, вироблення вмінь і навичок їх використання у практичній діяльності підприємств.
Цілі: Набуття компетентностей на основі засвоєння основних теоретичних положень та придбання необхідних практичних навичок, формування у здобувачів вищої освіти знань щодо основ організації функціонування підприємств торгівлі у ринкових умовах господарювання, певний рівень економічного мислення, що дасть їм змогу орієнтуватися в конкретних економічних ситуаціях ринку, приймати економічно обґрунтовані господарські рішення.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовуються поточний і підсумковий контроль знань студентів. Методи поточного контролю – тестування, контрольні роботи. Методи підсумкового контролю за дисципліною – залік.
Ресурси: Перелік літературних джерел та інтернет ресурсів наведено у робочій програмі.
Метод навчання: Пояснювально-ілюстративні лекції з елементами проблемної – словесний метод, метод схематичного подання матеріалу, проблемно-логічний метод, візуальне супроводження.
Мова: Українська
Викладачі: Роман Михайлович Бугріменко
20,00₴ Додати в кошик