Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Організація готельного господарства"
Опис: Програма дисципліни призначена для студентів спеціальності 241 Готельно -ресторанна справа. Викладається на 2 та 3 курсах денного відділення. Загальний обсяг годин 360. Кредитів 12.
Цілі: Метою дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, необхідних для професійної діяльності в готельно – ресторанному бізнесі та туризмі
Оцінювання: Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену)
Теми: Дисципліна включає 17 тем
Ресурси: Навчально - методичні матеріали до дисципліни включають: законодавчу та нормативну літературу, основні підручники, додаткову літературу
Інша інформація: Передбачені інтернет - ресурси для готельної індустрії та туризму
Метод навчання: Використовуються такі методи навчання:методи організації та здійснення навчальної діяльності; методи стимулювання та мотивації навчання; методи контролю і самоконтролю
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Петрівна Кононенко
Записатися Записатися