Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Технологія галузі, розділ Технологія кондитерських виробів"
Опис: Дисципліна призначена для студентів спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»
Цілі: Ціллю даної дисципліни є набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з технології галузі, вибору раціональних технологічних схем перероблення сировини в готову продукцію з урахуванням її технологічних властивостей та сучасного обладнання, забезпечення безпечності та нешкідливості технологічних процесів, а також вимог споживачів до якості та безпеки готової продукції.
Оцінювання: модульний контроль, курсова робота, іспит
Теми: Курс включає 11 тем
Ресурси: Інтернет ресурси, підручники, методичні вказівки
Мова: Українська
Викладачі: Зіновія Кучерук
Розділ: 50, Тести: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися