Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління людським капіталом в організації"
Опис: Управління людським капіталом в організації
Цілі: є формування у студентів системи спеціальних знань і навичок з теорії та практики управління людським капіталом на підприємстві у взаємозв’язку з рівнями формування людського капіталу національної економіки України
Оцінювання: залік
Теми: Тема 1. Людина, праця та капітал: суть категорій та взаємозв’язок у сус-пільному виробницт-ві
Тема 2. Теорії люд-ського капіталу
Тема 3. Сутність відтворення та круго-обігу людського капі-талу
Тема 4. Методи оцін-ки людського капі-талу
Тема 5. Види інве-стицій у людський капітал та їх ефек-тивність
Тема 6. Оцінка інвестицій у люд-ський капітал і до-ходів від його ви-користання
Тема 7. Людський капітал і ринок праці
Тема 8. Людський капітал: формування в системі освіти
Тема 9. Стратегія уп-равління людським капіталом

Мова: Українська
Викладачі: Любов Давидівна Забродська
20,00₴ Додати в кошик