Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "СК Діловий етикет"
Опис: Розвиток міжнародних відносин і вихід України на світові ринки вимагає підготовки спеціалістів, які могли б гідно представляти нашу державу за кордоном. Метою вивчення спецкурсу "Діловий етикет" є формування у студентів необхідних для майбутньої професійної діяльності теоретичних знань про сутність, структуру, функціональної заданості етикету в організації й упорядкуванні соціальних й професійних зв'язків, колективних та індивідуальних видів поведінки.
Цілі: Завдання: визначити роль етикету у формалізації культурних еталонів і цивілізованих стереотипів моральних відносин у діловій професійній практиці; розвивати раціонально-емоційну сферу моральної свідомості; формувати базові та професійні комунікативні компетентності з метою задоволення інформаційних потреб органів управління, організацій, фірм та установ сфери торгівлі та громадського харчування.
Інша інформація: Запропоновані матеріали, призначені для студентів усіх факультетів, мають на меті вдосконалення вмінь та навичок практичного володіння англійською мовою у сфері професійної діяльності. Працюючи з текстами, студенти вивчають роль професійних етичних норм в історії та розвитку людства; теоретичні та методологічні основи адекватної та продуктивної професійної комунікації; основні прийоми налагодження ефективних зв'язків у діловій практиці; розмовні формули для коректного вираження згоди та заперечення; норми етикету, характерні для різних англомовних країн світу.
Під час роботи з автентичними матеріалами студенти навчаються використовувати теоретичні знання на практиці; вести телефонну бесіду за фахом з іноземними партнерами, висловлювати власну точку зору; проводити ділові зустрічі, збори, презентації та конференції; бути толерантним до представників інших культур; сприймати іноземну мову (у тому числі з різними акцентами) на слух, виконувати комунікативні вправи та завдання; творчо працювати над саморозвитком культури ділового спілкування з метою досягнення особистого успіху в подальшій професійній кар'єрі.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Миколаївна Муравйова
Розділ: 12, Проекти: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися