Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "СК Ораторське мистецтво"
Опис: Дисципліна призначена для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», спеціальністю 181 «Харчові технології», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини», 075 «Маркетинг», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»
Цілі: Формування комунікативної компетентності студентів; набуття комунікативного досвіду для формування професійної майстерності та конкурентоспроможності сучасного фахівця; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.
Оцінювання: Залік
Теми: Курс містить вісім тем
Ресурси: Навчальна література, словники, інтернет-ресурси, наведені в силабусі дисципліни
Інша інформація: Ви повинні переглянути всі блоки
Мова: Українська
Викладачі: Світлана Миколаївна Руденко
Розділ: 7
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися