Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Стандартизація, сертифікація та метрологія"
Опис: Мета вивчення дисципліни – формування у студентів знань, вмінь та навичок, які забезпечують їх кваліфіковану участь у реалізації вимог нормативних документів системи сертифікації та стандартизації, а також єдності вимірювань, поширених і затверджених законодавчими актами.
Цілі: Завдання дисципліни:
– підготовка нової генерації фахівціів, здатних вирішувати сучасні господарські проблеми у сфері стандартизації, сертифікації та метрології;
– вивчення основних відомостей із стандартизації, сертифікації та метрології;
– розвиток та поглиблення набутих знань для надання споживачам індустрії гостинності якісних готельно-ресторанних послуг.

Студент повинен знати:
– державні акти та нормативні документи зі стандартизації та сертифікації;
– основні метрологічні правила, вимоги, норми.
Студент повинен вміти використовувати набуті знання в практичній діяльності.
Оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).
Теми: Розділ 1 Стандартизація як важлива складова системи технічного регулювання
Розділ 2 Організаційно-методичні та правові принципи сертифікації
Розділ 3 Основи метрології
Метод навчання: Дистанційний
Мова: Українська
Викладачі: Олег Георгійович Терешкин
Розділ: 1, Тести: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися