Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "СК Сучасне устаткування закладів готельного господарства"
Опис: Метою дисципліни є набуття студентами необхідних знань та навичок, пов’язаних із вибором, експлуатацією, розміщенням устаткування для готелів, а також підготовка спеціалістів, спроможних знати та вирішувати питання використання нових видів машин і апаратів.
Цілі: У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен
знати:
– технічні характеристики, номенклатуру, принцип дії та функціональне призначення устаткування закладів готельного господарства вітчизняних та закордонних фірм, основні фактори, які впливають на ефективність роботи апаратів;
– функціональне призначення та сфери використання машин і апаратів для механізації технологічних процесів закладів готельного господарства;

вміти:
– навчитись раціонально вибирати устаткування для закладів готельного господарства;
– оволодіти навичками праці з різними видами устаткування;
– вміти обґрунтовувати технічне оснащення закладів готельного господарства.
Оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно)
Мова: Українська
Викладачі: Віталій Миколайович Червоний
Розділ: 30, Тести: 10
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися