Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Безвідходні технології консервних виробництв"
Опис: дисципліна «Безвідходні технології консервних виробництв» призначена для студентів напряму підготовки 181 «Харчові технології» спеціалізації «Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу».
Завданнями вивчення дисципліни є набуття знань про етапи утворення вторинних ресурсів, відходи консервних виробництв; їх хімічний склад, харчову, біологічну цінність та фізико-хімічні властивості; загальноприйняті класичні та інноваційні напрямки раціонального використання відходів, вторинних ресурсів консервних виробництв; процеси та апарати, що використовуються при переробці відходів; технологічні схеми переробки вторинних ресурсів і побічної продукції. Крім того, дисципліна передбачає формування вмінь щодо підбору шляхів використання відходів переробних підприємств у консервній галузі; розробки рецептур та вибору оптимальних схем переробки вторинної сировини у нові види готової продукції для оздоровчого харчування з використанням натуральних збагачуючих добавок з високим вмістом БАР, що одночасно служать барвниками, структуроутворювачами, ароматизаторами та антиоксидантами і виключають необхідність застосування синтетичних компонентів; здійснення збору, обробки, аналізу, систематизації науково-технічної інформації з даної дисципліни.
Цілі: формування та засвоєння майбутніми фахівцями-технологами теоретичних знань і практичних навичок з питань використання відходів консервних виробництв.
Оцінювання: Підсумковий контроль - іспит
Теми: Дисципліна містить 9 тем.
Ресурси: Рекомендована базова та допоміжна література, методичне забезпечення (навчальні відеофільми, електронні презентації, наглядні та демонстраційні засоби навчання).
Інша інформація: Мова: Українська
Метод навчання: Лекції, лабораторні та практичні заняття.
Мова: Українська
Викладачі: Катерина Сергіївна Балабай, Тетяна Котюк, Галина Анатоліївна Селютіна
Розділ: 13
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися