Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Менеджмент підприємства"
Опис: Дисципліна призначена для студентів денної та заочної форми навчання факультету Менеджменту спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».
Цілі: Формування у студентів системи спеціальних знань у сфері менеджменту готельно-ресторанного господарства і набуття практичних навичок проектування та удосконалення систем управління у готельно-ресторанному господарстві
Оцінювання: Курс передбачає 2 модулі, 8 змістовних модулів.
Вид підсумкового контролю - іспит.
Оцінювання відбувається оцінювання відповідності до Болонської системи за 100-бальною шкалою
Теми: Змістовий модуль 1. Основи менеджменту підприємств готельно-ресторанного господарства
Тема 1. Сутність, значення та розвиток менеджменту
Тема 2. Підприємство готельно-ресторанного господарства як відкрита соціально-економічна система
Тема 3. Функції менеджменту в підприємствах готельно-ресторанного господарства
Тема 4. Проектування систем управління в підприємствах готельно-ресторанного господарства
Змістовий модуль 2. Ефективність менеджменту підприємств готельно-ресторанного господарства
Тема 5. Методи менеджменту
Тема 6. Технологія управління підприємствами готельно-ресторанного господарства
Тема 7. Менеджмент персоналу готелів і ресторанів
Тема 8. Ефективність управління підприємствами готельно-ресторанного господарства
Мова: Українська
Викладачі: Ольга Станіславівна Буданова
Розділ: 2, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися