Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фізико-хімічні і біотехнологічні основи технології галузі"
Опис: Дисципліна призначена для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу», що спрямована на набуття студентами цілісного уявлення про сукупність процесів, які забезпечують задані властивості молочних продуктів, зокрема, фізико-хімічних, хімічних, біохімічних та біотехнологічних, що є фундаментальною складовою технології галузі; усвідомлення необхідності комплексного підходу при вивченні та удосконаленні технологічних процесів, а також придбання необхідних знань та вмінь, які необхідні для подальшої технологічної, проектної та дослідницької діяльності в галузі харчових технологій, технології молока та молочних продуктів.
Цілі: закріплення теоретичних знань і отримання практичних навичок, які необхідні для подальшої технологічної, проектної та дослідницької діяльності в галузі харчових технологій переробки молока в різні харчові продукти, як на великих і малих підприємствах харчової промисловості, так і на підприємствах ресторанного господарства, в харчових цехах супермаркетів, для формування у випускників-технологів професіоналізму та компетентності як гарантії успіху при подальшому працевлаштуванні.
Оцінювання: Іспит
Ресурси: Рекомендована базова та допоміжна література, методичне забезпечення, інтерактивне мультимедійне супроводження дисципліни
Мова: Українська
Викладачі: Катерина Сергіївна Балабай, Вікторія Вадимівна Погарська, Олексій Сергійович Погарський
Розділ: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися