Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "СК Основи технічного сервісу в харчовій індустрії"
Опис: Метою вивчення дисципліни «Основи технічного сервісу в харчовій індустрії» є набуття студентами необхідних теоретичних знань та практичних навичок, пов'язаних із механізацією та контролем технологічних процесів, що протікають на підприємствах галузі та їх удосконаленням, підбором та розташуванням, експлуатацією, первинним технічним обслуговуванням та правилами організації ремонту, а також підготовка спеціалістів за напрямком 131 «Прикладна механіка», які здатні технічно грамотно експлуатувати технологічне устаткування, вирішувати питання впровадження новітніх засобів автоматизації та механізації технологічних процесів на підприємствах харчової індустрії
Цілі: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: технічну характеристику обладнання, основні конструктивні та експлуатаційні параметри, принцип дії, особливості його експлуатації у відповідності до спрямування підприємства торгівлі; призначення та сферу використання засобів механізації, автоматизації технологічних процесів різного рівня та спрямування.
Крім того вміти оволодіти теоретичними та практичним навичками з експлуатації та технічного обслуговування обладнання; набути практичних навичок з підбору видів сервісу відповідно виробничої ситуації.
Мова: Українська
Викладачі: Дмитро Горєлков
Розділ: 8
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися