Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Товарознавство (для економістів, маркетологів, бухгалтерів)"
Опис: Вивчення дисциплини «Товарознавство» призначено для студентів, які
навчаються за напрямом підготовки «Економіка підприємства»,
«Маркетинг», "Бухгалтерський облік"
Освітньо-кваліфікаційний
рівень:бакалавр
Цілі: надання майбутнім спеціалістам теоретич-
них знань та практичних навичок з товарознавство продовольчих та непродово-
льчих товарів, необхідних для їх практичної діяльності у галузі торгівлі; озна-
йомлення з методами по виявленню та встановленню чинників що, впливають
на формування споживчих властивостей товарів і збереження якості під час
зберігання.
Оцінювання: Вид контролю: залік
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Володимирівна Фролова, Олена Скирда
Розділ: 8
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися