Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Товарознавство (для ГРС, менеджерів)"
Опис: Товарознавство є дисципліною, яка формує у майбутніх фахівців досконалі знання про формування асортименту товарів, їх якісні показники та вчить розбиратись у положеннях нормативно-технічної документації, у відповідності до якої йде виробництво.
Вивчення курсу «Товарознавство» зумовлено також актуальністю розв’язання проблеми забезпечення сфери торгівлі і виробництва якісними товарами та необхідністю підтримки належних умов при їх зберіганні і реалізації.
Цілі: Надання майбутнім спеціалістам теоретичних знань та практичних навичок з товарознавство продовольчих та непродовольчих товарів, необхідних для їх практичної діяльності у галузі торгівлі; ознайомлення з методами по виявленню та встановленню чинників що, впливають на формування споживчих властивостей товарів і збереження якості під час зберігання.
Оцінювання: Оцінка знань та умінь з дисципліни здійснюється за даними поточного та підсумкового контролю. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності включає контроль теоретичної та практичної підготовки під час проведення навчальних занять. Підсумковий контроль проводиться у формі іпиту.
Рейтинг студента визначається за 100 бальною шкалою і складається з оцінки поточного контролю (60-100 балів) відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському державному університеті харчування та торгівлі».
Теми: ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА
ТЕМА 2. ЗЕРНО І ПРОДУКТИ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ
ТЕМА 3. КРОХМАЛЬ, ЦУКОР, МЕД, КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ
ТЕМА 4. ОВОЧІ, ПЛОДИ ТА ГРИБИ
ТЕМА 5. СМАКОВІ ТОВАРИ
ТЕМА 6 ТОВАРОЗНАВСТВО ЖИРОВИХ ПРОДУКТІВ
ТЕМА 7 ТОВАРОЗНАВСТВО МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ТОВАРІВ
ТЕМА 8. ТОВАРОЗНАВСТВО ЯЄЦЬ ТА ЯЄЧНИХ ТОВАРІВ
ТЕМА 9 ТОВАРОЗНАВСТВО М'ЯСА ТА М'ЯСНИХ ТОВАРІВ
ТЕМА 10 ТОВАРОЗНАВСТВО РИБИ ТА РИБНИХ ТОВАРІВ
ТЕМА 11. ТОВАРОЗНАВСТВО ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ
ТЕМА 12. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ: ПЛАСТМАСИ, ТОВАРИ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ, СИЛІКАТНІ ТОВАРИ, МЕБЛЕВІ ТОВАРИ, МЕТАЛО ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ТЕМА 13. ТЕКСТИЛЬНІ, ШВЕЙНІ, ТРИКОТАЖНІ ТОВАРИ. ВЗУТТЄВІ ТА ХУТРЯНІ ТОВАРИ
ТЕМА 14 ТЕХНІЧНО-СКЛАДНІ ПОБУТОВІ ТОВАРИ: ЕЛЕКТРОПОБУТОВІ ТОВАРИ, КУЛЬТТОВАРИ, ІГРАШКИ, СПОРТИВНІ І МУЗИЧНІ ТОВАРИ
Ресурси: 1. Закон України «Про якість і безпеку харчових продуктів і продово- льчої сировини» // Відомості Верховної Ради (ВВР), № 2116-15 від 21.10.2004.

2. Титаренко Л. Д. Теоретичні основи товарознавства. Навчальний по- сібник – К: Центр Навчальної літератури, 2003 – 227с.
3. Сірохман І.В., Задорожний І.М., ПонамарьовП.Х. Товарознавство продовольчих товарів – К.: Лібра, 2005 – 367с.
4. Товарознавство непродовольчих товарів. Підручник: у 2ч. /Л.Г. Войнаш, І.О. Дудла, Д.І. Козьміч та ін. – К.: Освіта, 2004р, Т.1 – 436с., Т.2 – 532с.

Метод навчання: Ви повинні переглянути всі блоки
Мова: Українська
Викладачі: Олена Скирда
Розділ: 10
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися