Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Інспектування підпрємств торгівлі"
Опис: Дисципліна для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Рівень вищої освіти - перший (бакалаври).
Цілі: Метою дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, необхідних для професійної діяльності в харчовій індустрії:
– загальних, які передбачають здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, пошуку та аналізу інформації, працювати в команді та автономно;
– спеціальних, які передбачають здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності; удосконалювати контроль товарів,послуг з урахуванням сучасних міжнародних вимог до їх якості та безпечності; визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення; оцінювати за різними параметрами продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних і біржових структурах, та робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.
Оцінювання: Підсумковий контроль -Іспит
Теми: Дисципліна містить 8 тем
Ресурси: Нормативна, основна та допоміжна література наведена у робочій програмі
Мова: Українська
Викладачі: Олена Скирда
Розділ: 8
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися