Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Експертиза товарів"
Опис: Дисципліна для студентів спеціальності 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Рівень вищої освіти - другий (магістри).
Цілі: Метою дисципліни «Експертиза товарів» є формування професійних компетентностей щодо організації, проведення, документального супроводу експертизи товарів, формування у студентів спеціальних знань з методології експертизи кількості та якості харчових продуктів та непродовольчих товарів, у тому числі товарів закордонного виробництва, її цілей, завдань, видів та засобів; оволодіння практичними навичками експертизи окремих товарних груп та ознайомлення з можливостями її використання під час ідентифікаційної, класифікаційної експертизи та експертизи якості продукції, які відображають ступінь дотримання договірних зобов’язань, вимог нормативних документів та рівень захисту прав споживачів.
Оцінювання: Підсумковий контроль-іспит
Теми: Дисципліна містить 10 тем
Ресурси: Нормативна, основна та допоміжна література наведена в робочій програмі
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Володимирівна Фролова, Тетяна Миколаївна Летута
Розділ: 10
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик