Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Адміністрування податків та обов'язкових платежів"
Опис: Дисципліна з циклу професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування", з кількістю кредитів – 3, загальним часом – 90 годин, з них аудиторних – 48 годин, самостійна робота – 42 години; вивчається на четвертому курсі, у другому семестрі; вид контролю – залік.
Цілі: 1. Оволодіти теоретичними та організаційними основами податкового адміністрування.
2. Поглиблено вивчити податкове законодавство.
3. Оволодіти методологією оцінки податкових ризиків.
4. Набути вміння роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення.
5. Вивчати складові облікової роботи податкових органів.
6. Набути навиків узгодження податкових зобов’язань платника.
7. Набути знань з питань контрольної роботи податкових органів.
8. Оволодіти знаннями з питань податкового обліку на підприємствах та страхових компаніях.
9. Набути знання із складання податкової звітності.
Оцінювання: Знання матеріалу оцінюється за 5-бальною системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS
Теми: Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади адміністрування податків та обов’язкових платежів.
Тема 2. Облік платників податків.
Тема 3. Облік податкових надходжень.
Тема 4. Порядок погашення податкового боргу платників податків.
Тема 5. Контроль діяльності податкових органів. Планування та організація проведення перевірок.
Тема 6. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
Інша інформація: До вивчення курсу є глосарій з відповідними термінами та визначеннями
Метод навчання: Під час викладання дисципліни для активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких як проблемні лекції, семінари-дискусії, дистанційне навчання в інформаційно-освітньому середовище efront.
Мова: Українська
Викладачі: Ірина Андрющенко
Розділ: 18, Тести: 1, Проекти: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися