Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Холодильні технології"
Опис: Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси та способи холодильної обробки харчових продуктів.
Цілі: формування у студентів сукупності знань та навичок стосовно технологічних процесів холодильної обробки та зберігання харчових продуктів за допомогою помірно низьких температур (до мінус 50о С) їх принципів та методів розрахунку.
Оцінювання: Оцінка знань та умінь з дисципліни здійснюється за даними поточного та підсумкового контролю. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності включає контроль теоретичної та практичної підготовки під час проведення навчальних занять. Підсумковий контроль проводиться у формі письмового іспиту.
Теми: Програма навчальної дисципліни складається з трьох розділів:
1. Основи холодильних технологій.
2. Способи холодильної обробки харчових продуктів.
3. Застосування холодильних технологій в харчовій та переробній промисловості
Метод навчання: При викладанні дисципліни «Холодильні технології» використовуються методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, лекційні заняття проводяться з використанням візуального супроводження з застосуванням мультимедійної техніки.
Практичні заняття з дисципліни проводяться за методикою «Метод конкретних ситуацій» з використанням метода «Робота в команді» – спільна діяльність студентів у групі під керівництвом лідера, що спрямована на вирішення загального поставленого завдання.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Володимирівна Петренко
Розділ: 3
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися