Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Торгове обладнання"
Опис: Вивчення дисципліни ставить за мету надати студентам комплекс теоретичних та практичних знань у галузі технологічного обладнання підприємств торгівлі, які дадуть можливість професійно орієнтуватися в різновидах торговельного обладнання, його призначення, конструктивній будові, розрахунку основних технічних та економічних показників, методах та засобах монтажу, експлуатації та ремонту, принципам вибору обладнання та розташування його на підприємствах торгівлі.

Цілі: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– торговельне технологічне обладнання, яке застосовується на етапах процесу торгівлі;
 напрямки розвитку роздрібної торгівлі та його технічне забезпечення;
 системи та обладнання для реєстрації товарно-грошового обігу в роздрібній та оптовій торгівлі;
 системи та обладнання для автоматичної ідентифікації товарних позицій;
 системи безпеки торговельних підприємств;
 підйомно-транспортне обладнання;
 механічне обладнання підприємств торгівлі;
 немеханічне обладнання підприємств торгівлі;
 ваговимірювальні системи підприємств торгівлі;
 основні поняття вендінгу. Класифікацію, принцип дії, технічні, економічні, енергетичні та інші характеристики торговельних автоматів, які застосовуються на підприємствах торгівлі;
 фірми та підприємства, які виробляють торговельне обладнання.
вміти:
 володіти стандартною термінологією, що використовується для визначення ключових понять курсу;
 здійснювати розрахунки основних параметрів торговельного обладнання;
 проводити монтаж, правильно експлуатувати та здійснювати ремонт торговельного обладнання.
 користуватися науково-технічною, довідковою літературою та володіти навиками пошуку необхідної інформації в бібліотеках та в Інтернеті.
Теми: Лекцій матеріал включає в себе 23 лекції.
Ресурси: Підручники, лекційний матеріал, візуальне супроводження, методичні рекомендації, ДСТУ.
Метод навчання: Переглянути всі розділи дисципліни.
Мова: Українська
Викладачі: Дмитро Павлович Семенюк
Розділ: 24
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися