Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Основи енергозбереження"
Опис: Фахова дисципліна «Основи енергозбереження», є профілюючою для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» і спрямована на формування компетенцій, необхідних для професійної діяльності в галузі холодильної та кліматичної індустрій.
Цілі: Отримання знань щодо впровадження новітніх енергоощадних технологій для
раціонального використання енергоресурсів.
Оцінювання: Оцінка знань та умінь з дисципліни здійснюється за даними поточного та підсумкового контролю. Підсумковий контроль проводиться у формі письмового іспиту.
Теми: Програма дисципліни складається з 2 розділів та включає 6 тем.
Метод навчання: При викладанні дисципліни «Основи енергозбереженя» використовуються методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, лекційні заняття проводяться з використанням візуального супроводження з застосуванням мультимедійної техніки.
Практичні та лабораторні заняття з дисципліни проводяться за методикою «Метод конкретних ситуацій», з використанням метода «Робота в команді» – спільна діяльність студентів у групі під керівництвом лідера, що спрямована на вирішення загального поставленого завдання.
Мова: Українська
Викладачі: Євген Миколайович Якушенко
Записатися Записатися