Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Теплофізичні основи холодильної технології"
Опис: Фахова дисципліна «Теплофізичні основи холодильної технології», є профілюючою для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» і спрямована на формування компетенцій, необхідних для професійної діяльності в галузі холодильної та кліматичної індустрій.
Цілі: Навчити майбутніх фахівців раціональним і науково обґрунтованим способам використання холоду в харчовій промисловості, які здатні вирішувати задачі зберігання сировини і продуктів харчування за допомогою холоду і застосовувати його в їх виробництві.
Оцінювання: Оцінка знань та умінь з дисципліни здійснюється за даними поточного та підсумкового контролю. Підсумковий контроль проводиться у формі письмового іспиту.
Теми: Програма дисципліни складається з 2 розділів та включає 8 тем.
Метод навчання: При викладанні дисципліни «Теплофізичні основи холодильної технології» використовуються методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, лекційні заняття проводяться з використанням візуального супроводження з застосуванням мультимедійної техніки.
Практичні та лабораторні заняття з дисципліни проводяться за методикою «Метод конкретних ситуацій», з використанням метода «Робота в команді» – спільна діяльність студентів у групі під керівництвом лідера, що спрямована на вирішення загального поставленого завдання.
Мова: Українська
Викладачі: Євген Миколайович Якушенко
Записатися Записатися