Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Публічне адміністрування"
Опис: Дисципліна «Публічне адміністрування» для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» за ступенем вищої освіти - магістр
Цілі: Оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетентностей, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади та місцевого самоврядування.
Оцінювання: 1. Поточний контроль:
а) оцінювання знань студентів під час семінарських і практичних занять;
б) оцінювання знань з використанням поточних тематичних тестів;
в) оцінювання завдань самостійної роботи;
г) оцінювання завдань індивідуальної роботи.
2. Семестровий контроль - проведення екзамену.
Теми: Дисципліна містить 9 тем
Ресурси: Навчальна та допоміжна література наведена у файлі дисципліни "Рекомендована література"
Метод навчання: Лекції, практичні, семінарські заняття
Мова: Українська
Викладачі: Ірина Бубенець
Розділ: 10, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися