Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Митний контроль за переміщенням фізичних осіб"
Опис: Дисципліна викладається для студентів-магістрів 1 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі»
Цілі: Метою навчальної дисципліни «Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України» є придбання студентами знань, умінь і навичок по вивченню загальних положень митного контролю та митного оформлення при переміщенні фізичних осіб через кордон України, порядку переміщення, митних процедур при переміщенні фізичних осіб через митний кордон України (МКУ) різними видами транспорту, порядку здійснення митного контролю та оформлення товарів і особистих речей фізичних осіб, оподаткування їх митними та іншими платежами при їх переміщенні через МКУ для професійної діяльності у сфері сучасних зовнішньоекономічних відносинах та комерційної структури ринку, митної справи.
Оцінювання: а) оцінювання на кожному практичному занятті впродовж семестру;
б) оцінювання індивідуального завдання;
в) оцінювання при складанні заліку.
Теми: Навчальна дисципліна «Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України» складається з двох розділів, які містять шість тем.
Розділ І складається з трьох тем:
Тема 1. Митний контроль та митне оформлення при переміщенні через кордон України.
Тема 2. Загальний порядок переміщення через митний кордон України фізичних осіб.
Тема 3. Митні процедури при переміщенні фізичних осіб через митний кордон України різними видами транспорту.
Розділ ІІ складається з трьох тем:
Тема 1. Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів і особистих речей фізичних осіб при їх переміщенні через митний кордон.
Тема 2. Оподаткування митними та іншими платежами при переміщенні через митний кордон України фізичних осіб.
Тема 3. Порушення митних правил, контрабанда при переміщенні через митний кордон України фізичних осіб.
Мова: Українська
Викладачі: Світлана Сорокіна
Розділ: 19
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися