Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Товарознавство непродовольчих товарів (Культурно-побутові)"
Опис: Дисципліна викладається для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Цілі: Метою дисципліни є надання майбутнім фахівцям необхідних знань з теоретичних питань та навичок з визначення показників якості непродовольчих товарів, факторів які впливають на формування та розширення асортименту, збереження властивостей товарів протягом просування товарів від виробників до споживачів.
Оцінювання: Оцінювання знань відбувається наприкінці вивчення курсу дисципліни шляхом складання іспиту
Теми: Дисципліна містить 2 розділи, до складу яких входять наступні теми:
Тема 1.Папір і шкільно-письмові товари
Тема 2. Побутові електричні товари. Характеристика асортименту та товарознавчих показників
Тема 3. Радіоелектронні засоби запису і відтворення звуку та зображення, їх характеристика та вимоги до якості
Тема 4. Фото- і кінотовари, відеокамери
Тема 5. Галантерейні вироби, їх види та основні характеристики
Тема 6. Характеристика звуку. Музичні товари
Тема 7. Іграшки та ялинкові прикраси, характеристика асортименту та оцінка якості
Тема 8. Спортивні товари, характеристика асортименту та оцінка якості
Тема 9. Ювелірні товари
Тема 10. Транспортні засоби
Тема 11.Сувенірні вироби
Ресурси: Ресурсами для опанування дисципліни є: навчально-методична література у друкованому вигдяді та на електронних носіях, інтернет ресурси, електронний репозитарій університету тощо
Інша інформація: Індивідуальне науково-дослідне завдання: курсова робота
Метод навчання: Вивчення дисципліни включає лекції та лабораторні заняття, виконання індивідуальних завдань під керівництвом викладача, самостійну роботу студентів з підручниками, конспектами, навчально-методичною літературою, виконання тестових завдань.
Мова: Українська
Розділ: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися