Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Безпека життєдіяльності та основи цивільного захисту"
Опис: Нормативна дисципліна "Безпека життєдіяльності та основи цивільного захисту" вивчається студентами на першому курсі в обсязі 54 години.
Цілі: Формування у майбутніх фахівців здатності оперативно приймати рішення з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації, визначення рівнів ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки персоналу та захисту населення, матеріальних та культурних цінностей.
Оцінювання: Оцінювання проводиться при поточному, проміжному та підсумковому контролі.
Теми: Розділ 1. Безпека життєдіяльності.
Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності. Ризик як кількісна оцінка небезпек.
Тема 2. Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини.
Тема 3. Раціональні умови життєдіяльності людини.
Тема 4. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище.
Тема 5. Безпека харчових продуктів.
Розділ 2. Основи цивільного захисту.
Тема 1. Основи цивільного захисту України та інших держав.
Тема 2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціального характеру.
Тема 3. Моніторинг та сценарний аналіз виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій.
Тема 4. Захист населення в надзвичайних ситуаціях.
Тема 5. Стійкість роботи об’єктів народного господарства за надзвичайних обставин.
Метод навчання: Інформаційні теоретичні лекції, практичні заняття, контрольні та навчальні тести, диспути, підготовка рефератів.
Усі студенти виконують індивідуальну графічно-розрахункову роботу на тему "Аналіз надзвичайної ситуації після аварії на хімічно-небезпечному об’єкті"
Мова: Українська
Викладачі: Володир Іванович Михайлик
Записатися Записатися