Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Облік і аудит в підприємствах торгівлі та ресторанного господарства"
Опис: Вивчення дисципліни «Облік і аудит в підприємствах торгівлі та ресторанного господарства» передбачено блоком дисциплін «Варіативна частина дисциплін професійної підготовки» навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік і оподаткування».
Цілі: Мета дисципліни: надання майбутнім фахівцям необхідних знань з питань теорії та організації ведення обліку та проведення аудиту основного виду оборотних активів підприємств торговельно-виробничої сфери - товарних запасів і фінансових результатів діяльності, а також формування у студентів сучас¬ного економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем управління господарсько-фінансовою діяльністю торгових підприємств, підприємств ресторанного господарства та оволодіння навичками їх практичного розв'язання.
Оцінювання: Форми поточного контролю успішності навчання – опитування, тестування, розв’язання задач, виконання індивідуальних завдань та рефератів.
Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен
Теми: РОЗДІЛ 1. ОБЛІК ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ В ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

ТЕМА 1. Облік операцій з ліцензування та патентування торговельної діяльності
ТЕМА 2. Загальні положення роботи підприємств торгівлі та обліку їх діяльності
ТЕМА 3. Облік товароруху на підприємствах оптової торгівлі
ТЕМА 4. Облік товароруху на підприємствах роздрібної торгівлі
ТЕМА 5. Особливості обліку товарних операцій комісійній торгівлі
ТЕМА 6. Облік інших операцій з товарами
ТЕМА 7. Облік операцій з тарою
ТЕМА 8. Інвентаризація товарних запасів в торгівлі
та облік її результатів

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 9. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку в підприємствах ресторанного господарства
ТЕМА 10. Особливості ціноутворення в підприємствах ресторанного господарства
ТЕМА 11. Облік сировини і товарів на складах (в коморах) підприємств ресторанного господарства
ТЕМА 12. Облік виробництва і реалізації продукції і товарів в підприємствах ресторанного господарства

РОЗДІЛ 3. АУДИТ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ В ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 13. Аудит товарних операцій на підприємствах торгівлі
ТЕМА 14. Аудит товарних операцій на підприємствах ресторанного господарства
Ресурси: Рекомендована базова література, додаткова література, законодавча база, інформаційні ресурси.
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Сергіївна Акімова
Розділ: 6
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися