Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Інжиніринг в ресторанному господарстві"
Опис: Вивчення напрямків інжинірингу в ресторанному господарстві є саме головною метою курсу «Інжиніринг у ресторанному господарстві»
Цілі: У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні знати:
– алгоритм комплексного технічного оснащення підприємств ресторанного господарства;
– особливості проектування та реконструкції різних типів підприємств;
– порядок розробки й затвердження проектів, склад проектно-кошторисної документації;
– основи монтажу технологічного устаткування;
–організацію технічного сервісу технологічного устаткування;
– норми і правила проектування ділянок і цехів сервісних центрів.
Студенти повинні вміти:
– проводити маркетингові дослідження як одну зі складових інжинірингової діяльності;
– раціонально підбирати устаткування та економічно обґрунтовано планувати технічне оснащення підприємств ресторанного господарства;
– компонувати технологічне устаткування з дотриманням потоковості виробництва;
– оволодіти навичками збирання та розбирання, настроювання та регулювання режимів роботи, раціональної експлуатації устаткування;
– приймати конкретні рішення з питань економії паливно-енергетичних ресурсів;
– впровадити досягнення науково-технічного прогресу в практику з найбільшою ефективністю.
Оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).
Мова: Українська
Викладачі: Віталій Миколайович Червоний, Богдан Віталійович Ляшенко, Галина Анатоліївна Селютіна, Інна Василівна Золотухіна
Розділ: 21
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися