Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства"
Опис: Метою дисципліни є набуття студентами необхідних знань та навичок, щодо вибору, розміщення устаткування для готелів, та навичок, пов’язаних із вибором, експлуатацією, розміщенням механічного, теплового, холодильного і торговельного устаткування для закладів ресторанного господарства, а також підготовка спеціалістів, спроможних знати та вирішувати питання використання нових видів машин і апаратів.
Цілі: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– теоретичні основи процесів теплової, механічної та холодильної обробки продуктів;
– технічні характеристики, номенклатуру, принцип дії та функціональне призначення устаткування закладів готельно-ресторанного господарства вітчизняних та закордонних фірм, основні фактори, які впливають на ефективність роботи апаратів;
– функціональне призначення та сфери використання машин і апаратів для механізації технологічних процесів закладів готельно-ресторанного господарства;
– методику розрахунків теоретичної продуктивності апаратів.
вміти:
– навчитись раціонально вибирати устаткування для закладів готельно-ресторанного господарства;
– оволодіти навичками праці з різними видами устаткування;
– обґрунтовувати технічне оснащення закладів готельно-ресторанного господарства.
Оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).
Теми: Частина 1. Устаткування готелів та закладів ресторанного господарства.
Частина 2. Устаткування для надання додаткових послуг у закладах готельно-ресторанного господарства.
Метод навчання: Проблемні лекції, презентації, семінари-дискусїї, кейс-метод.
Мова: Українська
Викладачі: Віталій Миколайович Червоний, Дмитро Горєлков
Розділ: 57, Тести: 19
Матеріал дисципліни
20,00$ Додати в кошик