Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Облік і аудит в фінансових установах"
Опис: Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами професійних знань з обліку та аудиту в фінансових установах, спрямованих на раціональну організацію бухгалтерського обліку та аудиторських перевірок, вивчення теорії та практики організації бухгалтерського обліку та здійснення аудиту в фінансових установах.
Цілі: Формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, необхідних для здійснення бухгалтерського обліку у фінансових установах, своєчасного надання достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності установ власникам з метою ефективного управління ними та зовнішнім користувачам під час здійснення аудиторських пеервірок
Оцінювання: Контроль знань студентів здійснюється шляхом опитування на семінарських та практичних заняттях, а також написанням контрольних робіт за темами дисципліни.
Вивчення дисципліни передбачає поточний модульний контроль та завершується складанням заліку.
Теми: Тема 1. Теоретичні засади бухгалтерського обліку фінансово-кредитних установ.
Тема 2. Облік у страхових організаціях.
Тема 3. Облік формування та розміщення страхових резервів страховиків.
Тема 4. Облік доходів, витрат та фінансових результатів страхової організації.
Тема 5. Особливості контролю та аудиту страхових організацій.
Тема 6. Особливості обліку у ломбардах.
Тема 7. Облік і аудит операцій реалізації майна, доходів та витрат ломбардів.
Тема 8. Особливості обліку у кредитній спілці.
Тема 9. Облік і аудит кредитів, інвестицій та фінансових результатів кредитної спілки.
Мова: Українська
Викладачі: Анастасія Кашперська
Розділ: 10
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися