Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Маркетинг в ресторанному господарстві"
Опис: Метою дисципліни "Маркетинг в ресторанному господарстві" є формування системи знань про сутність і зміст маркетингових досліджень в ресторанному господарстві як джерела цінної інформації для прийняття управлінських рішень в умовах ринкової економіки та конкуренції, а також засвоєння студентами теорії і практики здійснення маркетингових досліджень у сфері вивчення покупців, конкурентів, потенціалу підприємства та резервів його маркетингового розвитку.
Цілі: Вивчення основних теоретичних положень маркетингових досліджень в ресторанному господарстві; визначення місця маркетингових досліджень в структурі управління та функціонування підприємства харчування; вивчення процесу маркетингових досліджень, особливостей маркетингової інформації, використання кількісних та якісних методів дослідження, процесу проведення експерименту в закладах харчування; організація маркетингового дослідження методом анкетного опитування для вивчення особливостей попиту та поведінки споживачів; вивчення елементів комплексу маркетингу закладів ресторанного господарства, формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення діяльності підприємства ресторанного господарства на основі даних маркетингових досліджень.
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Афанасьєва
Розділ: 8
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися