Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Обладнання підприємств торгівлі"
Опис: Метою вивчення дисципліни «Обладнання підприємств торгівлі» є набуття студентами необхідних теоретичних знань та практичних навичок, пов'язаних із механізацією та контролем технологічних процесів, що протікають на підприємствах торгівлі та їх удосконаленням, підбором та розташуванням, експлуатацією, первинним технічним обслуговуванням та правилами організації ремонту, а також підготовка спеціалістів за напрямком 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємництво», які здатні технічно грамотно експлуатувати торговельно-технологічне устаткування, вирішувати питання впровадження новітніх засобів автоматизації та механізації технологічних процесів на підприємствах торгівлі.
Цілі: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Знати:
 технічну характеристику обладнання, основні конструктивні та експлуатаційні параметри, принцип дії, особливості його експлуатації у відповідності до спрямування підприємства торгівлі;
 призначення та сферу використання засобів механізації, автоматизації технологічних процесів підприємств торгівлі різного рівня та спрямування.
Вміти:
 оволодіти теоретичними та практичним навичками з експлуатації та технічного обслуговування обладнання;
 набути практичних навичок з підбору, розташування обладнання підприємств торгівлі різних форм та напрямків діяльності, а також набути первинних навичок проектування підприємств торгівлі.
Мова: Українська
Викладачі: Дмитро Горєлков, Богдан Віталійович Ляшенко, Захар Мазняк, Галина Анатоліївна Селютіна, Інна Василівна Золотухіна
Розділ: 10, Тести: 9, Проекти: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися