Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Комерційна діяльність"
Опис: Предметом вивчення навчальної дисципліни є аналіз сучасних процесів господарчих зв’язків, закони та закономірності функціонування та розвитку структурних елементів та суб’єктів комерційної діяльності
Цілі: Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасного світогляду в галузі комерційної діяльності, системи фахових компетентностей, що дозволяють приймати обґрунтовані рішення щодо організації та планування комерційної діяльності торговельних підприємств в умовах динамічного бізнес середовища.
Оцінювання: Залік
Теми: Розділ 1. Теоретичні аспекти комерційної діяльності
Тема 1.1. Характеристика комерційної діяльності, принципи і чинники її розвитку
Тема 1.2. Товари як об’єкти комерційної діяльності
Тема 1.3 Послуги як об’єкти комерційної діяльності

Розділ 2. Організація комерційної діяльності в торгівлі
Тема 2.1. Основи функціонування оптового ринку
Тема 2.2. Організація оптових закупівель товарів
Тема 2.3. Основи формування асортименту товарів на підприємствах оптової торгівлі і керування товарними запасами
Тема 2.4. Комерційні служби роздрібних торговельних підприємств
Тема 2.5. Система послуг у роздрібній торгівлі як спосіб стимулювання продажів товарів
Тема 2.6. Форми та методи досягнення комерційного успіху
Ресурси: 1. Криковцева Н.О. Комерційна діяльність: навч. посібник / Н.О. Криковцева, О.Б. Казакова, Л.Г. Саркісян, Л.Л. Авдєєнко, Г.А. Дяченко, Л.С. Курська, О.Н. Сахарова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 c.
2. Балабан П.Ю. Комерційна діяльність: підручник / П.Ю. Балабан. – Х.: Світ Книг, 2015. – 452 с.
3. Апопій А.А. Комерційна діяльність: підручник / А.А. Апопій. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 558 с.
4. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємства: навч. посібник / А.М. Виноградська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 780 с.
Мова: Українська
Викладачі: Ірина Юріївна Мелушова, Ігор Тарасов
Розділ: 10
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися