Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Менеджмент організацій в аспекті моделювання управлінських процесів"
Опис: Спеціальний курс «Організація власної справи» передбачає засвоєння студентами теоретичних з положень щодо організації підприємницької діяльності, отримання навичок вирішення конкретних завдань, які пов’язані із різноманітними аспектами здійснення підприємницької діяльності, а також оволодіння навичками розробки обґрунтованих пропозицій щодо організації власної справи.
Цілі: Метою викладання навчальної дисципліни Менеджмент організацій: в аспекті моделювання управлінських процесів є оволодіння теорією та практикою результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення.
Оцінювання: Оцінювання здійснюється під час індивідуально-консультативних зустрічей із студентами, практичних занять, у процесі розгляду програмних питань у формах обговорення студентами актуальних питань спеціального курсу, аналізу ситуацій, оцінювання результатів їх самостійної роботи та індивідуальних завдань.
Теми: Тема 1. Сутність підприємницької діяльності.
Тема 2. Ідея підприємницької діяльності.
Тема 3. Загальні умови створення підприємства.
Тема 4. Основні етапи створення підприємства.
Тема 5. Державна реєстрація підприємства.
Тема 6. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності.
Ресурси: 1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 18-22. – 144 с.
2. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» із змінами і доповненнями від 3 березня 2005 року № 2454-IV.
3. Законодавство України [Електронний ресурс] //http://zakon1.rada.gov.ua/html.
4. Конституция Украины від 28.06.1996. – № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] //http://zakon1.rada.gov.ua/html.
5. Яцун Л.М., Ткаченко О.П., Ольшанський О.В. Основи підприємництва: Навч. посіб. – X.: ХДУХТ, 2013. – 240с.
6. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2006. – 360 с.
7. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності. – К.: Знання, 2008, 480 с.
8. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво: пер. з англ. В.С.Гуля. – К.: Україна, 1994. – 319 с.
9. Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стенли Л. Брю Экономикс. Принципы, проблемы и политика: В 2 т. – Таллинн: Римол, 1993. – 399с.
10. Покропивний С.Ф. Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Шапринська Л.М. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 160 с.
Метод навчання: Під час вивчення спеціального курсу «Організація власної справи» використовуються імітаційні та ігрові методи навчання.
Мова: Українська
Викладачі: Ольга Ткаченко
Розділ: 52, Тести: 4, Проекти: 5
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик